geld lenenVoordelig geld lenen op een transparante manier. Wij helpen u graag aan een advies op maat.


Werkwijze

Over onze werkwijze

Voor een goed advies over een lening brengen wij uw persoonlijke situatie nauwkeurig in kaart.

Conform de Wet op het financieel toezicht inventariseren wij uw financiële positie, wensen, doelstellingen, risicobereid en kennis en ervaring. Deze gegevens tezamen vormen het klantprofiel op basis waarvan wij u van een passend advies kunnen voorzien.

0318 - 61 11 11
Bel voor meer
informatie met
A1B Krediet.